privacy

 

COOKIE STATEMENT

 

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Halalkoe(hierna: “Halalkoe”) gebruik maakt via de website www.halalkoe.nl(hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Toelichting: Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop zijn opgeslagen niet beschadigen. Als we het hierna over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Functionele cookies
Halalkoe gebruikt in de eerste plaats functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om jou de diensten en functionaliteiten te leveren waar je om hebt gevraagd.

Toelichting: Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

 

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Halalkoe gebruik van Google Analytics en van Mixpanel. Aan de hand van de gegevens die met analytics cookies worden verzameld, kan Halalkoe aanpassingen in de Website en/of haar dienstverlening doorvoeren.

Toelichting:  Google Analytics en Mixpanel plaatsen tijdelijke en permanente cookies op jouw Apparaat. Deze cookies registreren je gebruik van de Website. Deze gegevens worden vervolgens door Google en Mixpanel verwerkt en de resultaten hiervan worden aan Halalkoe verstrekt. Hiermee krijgt Halalkoe inzicht in de wijze waarop je de Website gebruikt. Google en Mixpanel kunnen deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden zijn of wanneer zij andere partijen inschakelen om namens hen de informatie te verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere diensten van Google.

 

Let op: We hebben onze analyticsdiensten privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we een bewerkersovereenkomst hebben gesloten met Google en Mixpanel, dat we het laatste octet van het IP-adres in Google Analytics hebben afgeschermd en dat Google de verkregen informatie niet voor andere Google-diensten mag gebruiken.

 

Verwijderen cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Ook kun je alle cookies die in je browser geplaatst zijn verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van functionele cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet goed meer werken.

Let op: Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen. Als je gebruik wil maken van cookies, zorg er dan voor dat je helemaal uitlogt als je op een publiek toegankelijke computer hebt gewerkt.

 

Privacy Statement
De informatie die met een cookie verzameld wordt kan persoonsgegevens bevatten. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens ook het Privacy Statement van Halalkoe van toepassing. Het Privacy Statement van Halalkoe vind je op de Website.

Wijzigingen
Omdat we de Website en het cookiegebruik regelmatig aanpassen, kan ook dit Cookie Statement worden gewijzigd. Op www.halalkoe.nl/privacy vind je altijd de meest recente versie van dit Cookie Statement.

Vragen
Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement dan kun je een bericht sturen naar cookies@halalkoe.nl.

***